Richtlijnen voor auteurs

De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

Het productieschema van A&MR voor 2020 (jaargang 11) treft u onderstaand aan.

A&MR Deadline kopij Verschijningsdatum:
1
19 november 2019
Half januari 2020
2
31 december 2019
Eind februari 2020
3
28 januari 2020
Begin april 2020
4
25 april 2020
Begin mei 2020
5
30 maart 2020
Half juni 2020
6/7
19 mei 2020
Eind juli 2020
8
14 juni 2020
Half september 2020
9
24 augustus 2020
Half oktober 2020
10
12 oktober 2020
Begin december 2020


Redactiesecretaris:
kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl, ewolthuis@stichtingmigratierecht.nl of
A&MR@stichtingmigratierecht.nl