Colofon

Asiel&Migrantenrecht is een uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en VluchtelingenWerk Nederland.

Redactie
prof. mr. Ashley Terlouw, voorzitter
mr. Karen Geertsema, redactiesecretaris
dr. Dana Baldinger
(ondersteuning door mr. Josine Krikke)
mr. Johan ten Berg
dr. Karina Franssen
prof. mr. Kees Groenendijk
dr. Taco Groenewegen
mr. Annelies Hoftijzer
mr. Edward van Kempen
mr. Stefan Kok
mr. Bram van Melle
dr. Helen Oosterom-Staples
dr. Lieneke Slingenberg
mr. Stijn Smulders
Esther Wolthuis, junior redactiesecretaris

  Redactieraad
prof. mr. Hemme Battjes
mr. Willem van Bennekom
dr. Viola Bex-Reimert
prof. mr. René de Groot
mr. Gerrit Hoogvliet
dr. Tesseltje de Lange
mr. Mopje Melchers
mr. Judith Pieters
prof. mr. Peter Rodrigues
prof. mr. Ben Vermeulen

ISSN: 1879-8128

Overname
Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de redactie van Asiel&Migrantenrecht en de auteur.

Open access
Asiel&Migrantenrecht streeft naar maximale verspreiding van haar artikelen, voor zover daarmee de normale exploitatie van het blad niet wordt gehinderd. Dit betekent dat A&MR bijdraagt aan open access verspreiding van gepubliceerde artikelen. Auteurs kunnen artikelen openbaar toegankelijk maken onder de voorwaarden die u hier treft.

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

Aanbevolen citeerwijze: A&MR 2010/0, p. 00-00.

Adres en contact redactie
Algemeen adres A&MR:
Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam
tel. (020) 362 05 00
fax (020) 362 05 01
mail: A&MR@stichtingmigratierecht.nl
  Grafische vormgeving Dimitry de Bruin
Druk Veldhuis Media BV, www.veldhuismedia.nl