Abonnementen

Abonnementen 2020

  • Jaarabonnement: € 249 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en leden van de Werkgroep Rechtsbijstand Vluchtelingen (WRV-asiel).
  • Los jaarabonnement: € 286.
  • Studenten jaarabonnement: € 54. Een bewijs van studie is vereist.

Genoemde prijzen zijn inclusief verzend- en administratiekosten en exclusief 9% btw.

Abonnementenadministratie
Opgave voor een abonnement kan via het aanmeldformulier.

Bestellingen van losse nummers, adreswijzigingen en opzeggingen kunnen worden doorgegeven aan:

Ellie Spreeuw
Abonnementenadministratie Asiel&Migrantenrecht, 
Postbus 2894
1000 CW Amsterdam
Telefoon: 020 362 05 00
A&MR@stichtingmigratierecht.nl

Opzeggingen voor 1 december van het lopende jaar. In alle andere gevallen worden abonnementen automatisch verlengd.