Asiel&Migrantenrecht 2020, aflevering 2

DEZE MAAND IN A&MR                                     2020-2                                   24 februari 2020


In het februarinummer van A&MR gaat het over onder andere:

 

 

Wel/geen familie

Geen lid van het ‘kerngezin’ maar toch in aanmerking komen voor gezinshereniging? Dat kan alleen als sprake is van ‘meer dan normale emotionele banden’. Dora Brouwer en Hana van Ooijen onderzochten wat deze toets in de Nederlandse praktijk betekent en of dit klopt dit met de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Er is wel wat aan te merken op het Nederlandse herenigingsbeleid, zo blijkt. De Nederlandse overheid zou bijvoorbeeld meer moeten kijken naar alle individuele omstandigheden van het geval. En als eenmaal vaststaat dat er sprake is van meer dan normale emotionele banden, heeft de overheid minder ruimte om de aanvraag voor hereniging alsnog af te wijzen.

 

Niet fijn – toch blij

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State streeft naar meer openheid over de rechtspraak in vreemdelingenzaken om rechtbanken, advocatuur, IND en vreemdelingen beter te informeren. André Verburg en Thomas Weber staan stil bij het frequentere overleg met de betrokken juisten. Ook lichten zij, rechter respectievelijk medewerker van de Afdeling, toe waarom de Afdeling in sommige zaken zonder uitgebreide motivering beslist. Als advocaat is het ‘niet fijn om in je eigen zaak een verkorte motivering te krijgen, maar als professional ben je waarschijnlijk wel blij met een beperkt aantal uitvoerig gemotiveerde uitspraken waarop je je kunt richten.’

 

Niet meer ‘werkelijk, actueel en ernstig’

Een vreemdeling mag niet worden toegelaten als hij een gevaar is voor de openbare orde. Maar wanneer is daarvan sprake? Het Hof van Justitie van de EU vereiste tot voor kort dat er dan een ‘werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang voor de samenleving’ moest zijn. Daarvoor moest de overheid het persoonlijk gedrag van de vreemdeling beoordelen. Ook moest duidelijk worden hoe ernstig zijn eerdere vergrijpen waren en hoe groot de kans was op recidive. Willem Hutten betreurt dat het Hof in recente beslissingen dat strikte criterium niet meer hanteert. Door meer over te laten aan de nationale rechter, beperkt het Hof de rechtsbescherming van strafrechtelijk veroordeelde migranten.

 

Stadslucht maakt vrij?

Sinds 2017 zijn duizenden Rohingya in Myanmar vermoord. Nederland lijkt Rohingya uit de hoofdstad Yangon minder snel een verblijfsvergunning te geven dan Rohingya uit de provincie Rakhine, omdat de situatie in de hoofdstad beter zou zijn. Maar is het daar werkelijk veilig? Lianne Hooijmans en Laurence Verkooyen zetten op een rij waar advocaten aan kunnen denken bij vergunningaanvragen van Rohingya uit de hoofdstad.


Lees dan ook de Staatscourant!

Columnist Qader Shafiq verkeerde in de veronderstelling dat hij en zijn vrouw naturalisatie van hun dochter zouden kunnen aanvragen als zij twaalf jaar zou worden. Fout, want de Vreemdelingenwet kent sinds 2001 een iets andere aanvraagprocedure. Aanvraag afgewezen, want, aldus de IND-medewerker: ‘Meneer Shafiq, dit had u moeten weten. Dit stond in de Staatscourant.’

 

Asiel&Migrantenrecht is hét vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen werkzaam in het migratierecht. U vindt diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, interviews en beleidsoverzichten op het gebied van zowel het reguliere migratierecht als het vluchtelingenrecht. Asiel&Migrantenrecht is een uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en Vluchtelingenwerk en verschijnt tien keer per jaar.