Asiel&Migrantenrecht 2020, aflevering 6-7

DEZE MAAND IN A&MR                                            2020 nr. 6-7  | 4 augustus 2020

Themanummer GELD TELT.

Hoe werkt geld in de wetgevings- en beleidsprocessen en in de rechtspraktijk van het asiel- en migratierecht? Hoe pakken al die financiële prikkels en sancties en inkomenseisen uit, waarmee het terrein langzamerhand doorspekt is geraakt?
 

Met meer dan een dozijn bijdragen, over onder andere:

Geen cent te makken
Asielzoekers in een opvangcentrum hebben recht op een financiële vergoeding voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het belang van de toelage wordt weliswaar in regelgeving, beleid en rechtspraak steeds erkend, maar de praktijk is nogal zuinig, concludeert Lieneke Slingenberg. In een psychiatrische inrichting krijg je meer dan vier keer zoveel. En het bedrag voor asielzoekers is al negen jaar niet geïndexeerd. En waarom krijgt de asielzoeker in een Handhavings- en Toezichtlocatie niets?

‘Één grote witwasmachine’
Europarlementariër Sophie in ’t Veld verzet zich al jaren tegen de zogenoemde gouden visa en paspoorten, waarmee EU-lidstaten investeringen proberen binnen te slepen. Ze vertelt over crimineel geld en ongure types die zo toegang kunnen krijgen tot de gehele EU. ‘We willen niet dat Saoedi-Arabië hier de moskeeën beïnvloedt, maar vinden er niets van dat de hele Saoedische koninklijke familie Europees burgerschap verkrijgt.’

Bank beslist
Vreemdelingen hebben recht op een bankrekening. Nu contant geld steeds minder courant is, wordt dit recht steeds belangrijker, ook omdat het toegang verschaft tot de bureaucratie van de samenleving. Tesseltje de Lange verkent het terrein en vraagt zich onder meer af waarom een bank mag oordelen over rechtmatig verblijf, nu dat oordeel gevolgen kan hebben voor de bewijspositie van de vreemdeling in een procedure.

Straf voor twee
Als iemand samenleeft met een vreemdeling zonder verblijfsrecht, kan ook de legale of Nederlandse partner worden uitgesloten van bepaalde sociale voorzieningen. Daardoor dreigen gezinnen op straat te belanden, zonder geld om te eten; soms moeten ze kiezen tussen gezinsleven en overleven. Zij zien het vaak als straf voor deze relatie, terwijl die vaak begon toen het verblijf nog legaal was. Betty de Hart en Judith de Jong zien verschillende redenen om de uitsluiting te heroverwegen.

Hoop in bange dagen
Het Europese Hof van Justitie besliste in juni op basis van het vrij verkeer van kapitaal dat Hongarije non-profit organisaties niet mag knevelen. De Hongaarse wet legde op straffe van boetes en ontbinding verplichtingen op aan maatschappelijke organisaties die buitenlandse financiering ontvangen. Volgens Tineke Strik is het een hoopgevend arrest, ook voor NGO’s en asielzoekers in Griekenland, tegen de achtergrond dat NGO’s die asielzoekers steunen steeds meer last hebben van EU-regeringen die hun werk bemoeilijken.

Zie voor de complete inhoud van deze A&MR: Migratieweb en VluchtWeb.
Contact: Karen Geertsema, redactiesecretaris, kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl. Asiel&Migrantenrecht is het academische vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen.