ASIEL&MIGRANTENRECHT IS EEN UITGAVE VAN VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND EN STICHTING MIGRATIERECHT NEDERLAND
Colofon | Auteurs | Abonnementen

´Moet de jusbus soms weer rijden?´

Uit: A&MR 2017 Nr.10   |   Auteur(s): K.E. Geertsema  |    Bekijk dit document (143 kb)

Karen Geertsema, redactiesecretaris van de A&MR en advocaat aan Hamerslag & Van Haren, wijst op de spanning tussen het ´snelle´ en het ´zorgvuldige´ als het gaat om de algemene asielprocedure. Dit is o.m. zichtbaar in de huidige vergoedingen voor de rechtsbijstand tijdens de voornemenprocedure. Deze vergoeding is ver verwijderd van de realiteit, zo blijkt uit het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (ve17002256). Het afschaffen van de rechtshulp zal ertoe leiden dat er niets meer overblijft van het ´zorgvuldige´ van de asielprocedure.

[«« terug]