ASIEL&MIGRANTENRECHT IS EEN UITGAVE VAN VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND EN STICHTING MIGRATIERECHT NEDERLAND
Colofon | Auteurs | Abonnementen

Richtlijnen voor auteurs

November 2016

De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

Het productieschema van A&MR voor 2017 (jaargang 8) is als volgt:

A&MR

Deadline kopij

Verschijningsdatum:
1
21-11-2016
Half januari 2017
2
9-1-2017
Eind februari 2017
3
6 -2- 2017
Eind maart 2017
4
6-3-2017
Eind april 2017
5
3-4-2017
Begin juni 2017
6/7
8-5-2017
Half juli 2017
8
19-6-2017
Half september 2017
9
4-9-2017
Eind oktober 2017
10
16-10-2017
Half december 2017

Redactiesecretaris:
kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl of
A&MR@stichtingmigratierecht.nl